c# uygulama örnekleri

C# ile veri tabanında kayıt güncelleme işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak, güncellemek istediğiniz kaydın bulunduğu tabloyu seçin.

Daha sonra, güncellemek istediğiniz verileri içeren bir SQL sorgusu oluşturun.

SQL sorgusunu veri tabanına göndermek için bir SqlCommand nesnesi oluşturun.

SqlCommand nesnesinin ExecuteNonQuery() yöntemini kullanarak sorguyu çalıştırın ve kayıt güncelleme işlemini gerçekleştirin.

Aşağıdaki örnek kod, “customers” adlı bir tablodaki bir müşterinin adını güncellemek için nasıl kullanılacağını gösterir:

csharp

// Güncellenecek müşterinin kimlik numarasını belirleyin
int customerId = 1;

// Güncel ad
string newFirstName = “John”;

// SQL sorgusunu oluşturun
string sql = “UPDATE customers SET first_name = @FirstName WHERE customer_id = @CustomerId”;

// SqlConnection nesnesi oluşturun ve bağlantıyı açın
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
connection.Open();

// SqlCommand nesnesi oluşturun
using (SqlCommand command = new SqlCommand(sql, connection))
{
  // Parametreleri ayarlayın
  command.Parameters.AddWithValue("@FirstName", newFirstName);
  command.Parameters.AddWithValue("@CustomerId", customerId);

  // Sorguyu çalıştırın
  int rowsAffected = command.ExecuteNonQuery();

  Console.WriteLine("{0} kayıt güncellendi.", rowsAffected);
}

}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir