c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, veri tabanında kayıt silmek için genellikle SQL sorguları kullanılır. İşlem adımları aşağıdaki gibi olabilir:

İlk olarak, silmek istediğiniz kaydın bulunduğu tabloyu seçmeniz gerekiyor. Bunu genellikle bir SQL SELECT sorgusu ile yaparsınız.

Örnek bir SQL SELECT sorgusu:

sql

SELECT * FROM Kullanicilar WHERE KullaniciID = 1234

Bu sorgu, KullaniciID’si 1234 olan kullanıcının tüm bilgilerini Kullanicilar tablosundan getirir.

Daha sonra, bulunan kaydı silmek için bir SQL DELETE sorgusu kullanabilirsiniz. Bu sorgu, belirtilen koşula uyan tüm kayıtları siler.

Örnek bir SQL DELETE sorgusu:

sql

DELETE FROM Kullanicilar WHERE KullaniciID = 1234

Bu sorgu, KullaniciID’si 1234 olan kullanıcının tüm bilgilerini Kullanicilar tablosundan siler.

Son olarak, sorguyu veri tabanına göndermek için bir bağlantı açmanız ve sorguyu çalıştırmanız gerekiyor. Bunun için, genellikle ADO.NET kullanılır.

Örnek bir C# kodu:

csharp

string connectionString = “Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;”;
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
connection.Open();
SqlCommand command = new SqlCommand(“DELETE FROM Kullanicilar WHERE KullaniciID = 1234”, connection);
command.ExecuteNonQuery();
}

Bu kod, “myServerAddress” adlı sunucudaki “myDataBase” adlı veri tabanına “myUsername” kullanıcı adı ve “myPassword” şifresiyle bağlanır. Daha sonra, KullaniciID’si 1234 olan kullanıcının tüm bilgilerini Kullanicilar tablosundan silmek için bir SQL DELETE sorgusu çalıştırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir