c# uygulama örnekleri

C# ile veri tabanında öğrenci takip programı yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak, veri tabanınızı oluşturmanız veya var olan bir veri tabanını kullanmanız gerekiyor. Bunun için, SQL Server Management Studio veya benzeri bir araç kullanabilirsiniz.

Veri tabanınızda öğrencilerin kaydedileceği bir tablo oluşturmanız gerekiyor. Örneğin, aşağıdaki gibi bir tablo oluşturabilirsiniz:

sql

CREATE TABLE Ogrenciler
(
OgrenciID INT PRIMARY KEY IDENTITY,
Ad VARCHAR(50) NOT NULL,
Soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
Sinif VARCHAR(10) NOT NULL,
Numara VARCHAR(10) NOT NULL,
KayitTarihi DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()
)

Bu tablo, OgrenciID, Ad, Soyad, Sinif, Numara ve KayitTarihi olmak üzere altı sütundan oluşur. OgrenciID sütunu otomatik olarak artan bir şekilde belirtilir.

Daha sonra, C# programınızda veri tabanı işlemleri için ADO.NET’i kullanmanız gerekiyor. Bunun için, SqlConnection, SqlCommand ve SqlDataReader sınıflarını kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kodu kullanarak veri tabanına bağlanabilir ve öğrenci kaydı ekleyebilirsiniz:

csharp

string connectionString = “Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;”;
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
connection.Open();
SqlCommand command = new SqlCommand(“INSERT INTO Ogrenciler (Ad, Soyad, Sinif, Numara) VALUES (@ad, @soyad, @sinif, @numara)”, connection);
command.Parameters.AddWithValue(“@ad”, “John”);
command.Parameters.AddWithValue(“@soyad”, “Doe”);
command.Parameters.AddWithValue(“@sinif”, “9A”);
command.Parameters.AddWithValue(“@numara”, “1234567890”);
int result = command.ExecuteNonQuery();
if (result > 0)
{
Console.WriteLine(“Kayıt başarıyla eklendi.”);
}
}

Bu kod, “myServerAddress” adlı sunucudaki “myDataBase” adlı veri tabanına “myUsername” kullanıcı adı ve “myPassword” şifresiyle bağlanır. Daha sonra, Ad, Soyad, Sinif ve Numara sütunlarına John, Doe, 9A ve 1234567890 değerlerini ekler.

Öğrenci kayıtlarını görüntülemek için, aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

csharp

string connectionString = “Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;”;
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
connection.Open();
SqlCommand command = new SqlCommand(“SELECT * FROM Ogrenciler”, connection);
SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
while (reader.Read())
{
Console.WriteLine(“OgrenciID: {0}, Ad: {1}, Soyad: {2}, Sinif: {3},

Tablodaki her bir satırı okuyarak öğrenci kayıtlarını görüntüler. SqlDataReader sınıfı, bir SqlCommand nesnesi tarafından yürütülen bir sorgudan dönen verileri okumak için kullanılır. SqlDataReader nesnesi, sorgudan dönen her satırı tek tek okur ve okunacak satır kalmayana kadar okumaya devam eder. Her satırı okumak için Read() yöntemi kullanılır ve satırların her bir sütununa erişmek için GetString(), GetInt32(), GetDateTime() gibi yöntemler kullanılabilir. Bu örnekte, her satırın OgrenciID, Ad, Soyad, Sinif ve Numara değerlerini okuyarak konsola yazdırıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir