c# uygulama örnekleri

C# ile yer değiştirme uygulaması yapmak için birkaç farklı yöntem kullanılabilir. Burada iki yöntemi ele alacağız.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Yöntem 1: Geçici Değişken Kullanarak Yer Değiştirme

Bu yöntem, iki değişkenin değerlerini geçici bir değişken kullanarak yer değiştirmek için kullanılır.

csharp

int x = 5;
int y = 10;
int temp;

Console.WriteLine(“İlk Değerler:”);
Console.WriteLine(“x = ” + x);
Console.WriteLine(“y = ” + y);

temp = x;
x = y;
y = temp;

Console.WriteLine(“Yeni Değerler:”);
Console.WriteLine(“x = ” + x);
Console.WriteLine(“y = ” + y);

Bu kod parçası, x ve y değişkenlerinin değerlerini yer değiştirir. İlk olarak, x ve y değerleri ekrana yazdırılır. Daha sonra, temp adlı bir geçici değişken oluşturulur ve x değeri temp değişkenine atanır. Sonra, x değeri y değerine atanır ve y değeri temp değerine atanır. Son olarak, yeni x ve y değerleri ekrana yazdırılır.

Yöntem 2: XOR İşlemi Kullanarak Yer Değiştirme

Bu yöntem, iki değişkenin değerlerini XOR işlemi kullanarak yer değiştirmek için kullanılır.

csharp

int x = 5;
int y = 10;

Console.WriteLine(“İlk Değerler:”);
Console.WriteLine(“x = ” + x);
Console.WriteLine(“y = ” + y);

x = x ^ y;
y = x ^ y;
x = x ^ y;

Console.WriteLine(“Yeni Değerler:”);
Console.WriteLine(“x = ” + x);
Console.WriteLine(“y = ” + y);

Bu kod parçası, x ve y değişkenlerinin değerlerini yer değiştirir. İlk olarak, x ve y değerleri ekrana yazdırılır. Daha sonra, x ve y değişkenleri üzerinde XOR işlemi kullanılarak değerleri yer değiştirilir. Son olarak, yeni x ve y değerleri ekrana yazdırılır.

Her iki yöntem de iki değişkenin değerlerini yer değiştirir. İlk yöntemde bir geçici değişken kullanılırken, ikinci yöntemde XOR işlemi kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir