c# uygulama örnekleri

C# ile yıllık maaş artışı hesaplamak için öncelikle mevcut maaş değeri ve artış oranı bilgilerine ihtiyaç duyulur.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcıdan mevcut maaş değeri ve yıllık artış oranı bilgileri alınarak, son 5 yıl için maaş artışları hesaplanmaktadır. Hesaplama sonucunda, her yıl için yeni maaş değeri ve toplam maaş artışı tutarı hesaplanarak ekrana yazdırılmaktadır.

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Kullanıcıdan mevcut maaş değeri ve yıllık artış oranı bilgileri alınır
Console.Write(“Mevcut maaşınızı girin: “);
double mevcutMaas = double.Parse(Console.ReadLine());

  Console.Write("Yıllık artış oranınızı girin (%): ");
  double yillikArtisOrani = double.Parse(Console.ReadLine());

  // Son 5 yıl için maaş artışları hesaplanır ve ekrana yazdırılır
  double yeniMaas = mevcutMaas;
  double toplamArtis = 0;

  for (int i = 1; i <= 5; i++)
  {
    double artisMiktari = yeniMaas * yillikArtisOrani / 100;
    yeniMaas += artisMiktari;
    toplamArtis += artisMiktari;

    Console.WriteLine("{0}. yıl için yeni maaş: {1:C}, artış miktarı: {2:C}",
      i, yeniMaas, artisMiktari);
  }

  Console.WriteLine("Toplam maaş artışı: {0:C}", toplamArtis);
}

}

Yukarıdaki kodda, kullanıcının girdiği yıllık artış oranı % olarak alındığı için hesaplamalarda bu değer 100’e bölünmüştür. Ayrıca, maaş değerleri para birimi olarak double tipinde tutulmuştur ve “C” format özelliği kullanılarak ekrana para birimi simgesi eklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir