c# uygulama örnekleri

C# dilinde daha karmaşık sayısal işlemler uygulaması yapmak için aşağıdaki örnek kodu takip edebilirsiniz:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write(“Birinci sayıyı girin: “);
double num1 = double.Parse(Console.ReadLine());

  Console.Write("İkinci sayıyı girin: ");
  double num2 = double.Parse(Console.ReadLine());

  double sum = num1 + num2;
  double difference = num1 - num2;
  double product = num1 * num2;
  double quotient = 0;
  double remainder = 0;

  if (num2 != 0)
  {
    quotient = num1 / num2;
    remainder = num1 % num2;
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Bir sayı sıfıra bölünemez!");
  }

  double absNum1 = Math.Abs(num1);
  double absNum2 = Math.Abs(num2);
  double maxNum = Math.Max(num1, num2);
  double minNum = Math.Min(num1, num2);
  double powNum = Math.Pow(num1, num2);
  double sqrtNum1 = Math.Sqrt(absNum1);
  double sqrtNum2 = Math.Sqrt(absNum2);
  double logNum1 = Math.Log(absNum1);
  double logNum2 = Math.Log(absNum2);

  Console.WriteLine("Toplama: " + sum);
  Console.WriteLine("Çıkarma: " + difference);
  Console.WriteLine("Çarpma: " + product);

  if (num2 != 0)
  {
    Console.WriteLine("Bölme: " + quotient);
    Console.WriteLine("Mod: " + remainder);
  }

  Console.WriteLine("Mutlak değer (1. sayı): " + absNum1);
  Console.WriteLine("Mutlak değer (2. sayı): " + absNum2);
  Console.WriteLine("En büyük sayı: " + maxNum);
  Console.WriteLine("En küçük sayı: " + minNum);
  Console.WriteLine("Üs alma: " + powNum);
  Console.WriteLine("Karekök (1. sayı): " + sqrtNum1);
  Console.WriteLine("Karekök (2. sayı): " + sqrtNum2);
  Console.WriteLine("Doğal logaritma (1. sayı): " + logNum1);
  Console.WriteLine("Doğal logaritma (2. sayı): " + logNum2);

  Console.ReadKey();
}

}

Bu kod, kullanıcıdan iki sayı girmesini ister. Daha sonra, girilen sayılarla farklı matematiksel işlemler yapar ve sonuçlarını ekrana yazdırır. İşlem sonuçlarını hesaplamak için, basit matematiksel operatörler kullanılır: + toplama, – çıkarma, * çarpma, / bölme ve % mod alma. if-else yapısı, ikinci sayı sıfır olduğunda bölme işlemi yapılamayacağı için bu durum için özel bir çıktı yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir