c# uygulama örnekleri

C# ile zor formatlı yazımlarda (custom formatting) parametre olarak kullanılan harfler, String.Format ve Console.WriteLine gibi metotlarda kullanılan standart harflerin yanı sıra, özel formatlama işlemlerinde kullanılan harflerdir. Bu harfler arasında en sık kullanılanlar şunlardır:

D: Tam sayıları sayı sistemlerine göre biçimlendirir (decimal).

X: Tam sayıları onaltılık sayı sistemine göre biçimlendirir (hexadecimal).

F: Ondalıklı sayıları sabit noktalı gösterimle biçimlendirir (fixed-point).

E: Ondalıklı sayıları bilimsel gösterimle biçimlendirir (scientific).

C: Para birimlerini biçimlendirir (currency).

Bu harfler ayrıca, bir özel formatlama biçimi belirlemek için kullanılan diğer karakterlerle birlikte de kullanılabilir. Örneğin, bir tarihi belirli bir formatta yazdırmak için DateTime sınıfının ToString metodu kullanılabilir ve aşağıdaki gibi özel karakterler kullanılabilir:

yyyy: Yılın dört haneli gösterimi

MM: Ayın iki haneli gösterimi

dd: Günün iki haneli gösterimi

hh: Saatin iki haneli gösterimi (12-saatlik format)

HH: Saatin iki haneli gösterimi (24-saatlik format)

mm: Dakikanın iki haneli gösterimi

ss: Saniyenin iki haneli gösterimi

Örneğin:

csharp

DateTime date = new DateTime(2023, 3, 29, 12, 30, 0);
string formatted = date.ToString(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”);
Console.WriteLine(formatted);

Bu kod, DateTime nesnesinin ToString metoduna “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” parametresini geçirir ve sonucu “2023-03-29 12:30:00” şeklinde ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir