c# uygulama örnekleri

C# ile zor matematiksel fonksiyonlar oluşturmak, matematiksel hesaplamaların daha karmaşık olduğu durumlarda gereklidir. Bu tür fonksiyonlar, belirli bir matematiksel formül veya algoritma temel alınarak oluşturulabilir.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Örneğin, aşağıdaki kod örneği, kullanıcının girdiği iki sayının asal çarpanlarını bulan bir fonksiyon içermektedir:

csharp

static void AsalCarpanlar(int a, int b)
{
Console.Write(“Asal çarpanları: “);
int i = 2;
while (a > 1 || b > 1)
{
if (a % i == 0 || b % i == 0)
{
Console.Write(i + ” “);
if (a % i == 0) a /= i;
if (b % i == 0) b /= i;
}
else i++;
}
Console.WriteLine();
}

Bu fonksiyon, kullanıcının girdiği iki sayının asal çarpanlarını bulmak için çalışır. İlk olarak, i değişkeni 2 olarak tanımlanır ve a veya b’nin 1’den büyük olduğu sürece while döngüsü devam eder. Döngü her seferinde i’yi bir artırır. Döngünün her turunda, a veya b’nin i’ye bölündüğü kontrol edilir. Eğer böyle bir bölünme gerçekleşirse, i asal çarpan olarak kabul edilir ve a veya b i’ye bölünür. Bu işlem, a veya b’nin asal çarpanlarına kadar devam eder ve sonuç olarak asal çarpanlar ekrana yazdırılır.

Bunun dışında, C# içerisinde birçok matematiksel fonksiyon standart olarak bulunmaktadır. Örneğin, Math sınıfı içerisinde pow, sin, cos, tan, log, exp, sqrt, abs ve diğer birçok matematiksel fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonları kullanarak, daha karmaşık matematiksel hesaplamalar yapabilirsiniz. Ancak, bazen daha karmaşık bir algoritma veya matematiksel formül gerektiren durumlar oluşabilir ve bu durumlarda kendi fonksiyonlarınızı yazmanız gerekebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir