c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde zor seviye metot kullanımı, genellikle büyük ölçekli ve karmaşık projelerde kullanılır. Bu tür metotlar, birden fazla sınıf ve alt sistemler arasında veri ve işlem aktarımı yapmak için kullanılır.

Aşağıdaki örnek kod parçası, basit bir veritabanı yönetim sistemi oluşturma amacıyla zor seviye metot kullanımını göstermektedir:

csharp

using System;
using System.Collections.Generic;

public class Veritabani {
private Dictionary kisiler;

public Veritabani() {
  kisiler = new Dictionary<string, Kisi>();
}

public void KisiEkle(string isim, int yas, string adres) {
  Kisi kisi = new Kisi(isim, yas, adres);
  kisiler.Add(kisi.ID, kisi);
}

public void KisiSil(string id) {
  kisiler.Remove(id);
}

public Kisi KisiBul(string id) {
  return kisiler[id];
}

public void KisiGuncelle(string id, string yeniIsim, int yeniYas, string yeniAdres) {
  Kisi kisi = kisiler[id];
  kisi.Isim = yeniIsim;
  kisi.Yas = yeniYas;
  kisi.Adres = yeniAdres;
}

}

public class Kisi {
private static int idSayac = 0;
private string id;
private string isim;
private int yas;
private string adres;

public Kisi(string isim, int yas, string adres) {
  idSayac++;
  id = "K" + idSayac;
  this.isim = isim;
  this.yas = yas;
  this.adres = adres;
}

public string ID {
  get { return id; }
}

public string Isim {
  get { return isim; }
  set { isim = value; }
}

public int Yas {
  get { return yas; }
  set { yas = value; }
}

public string Adres {
  get { return adres; }
  set { adres = value; }
}

}

// Kullanımı
Veritabani veritabani = new Veritabani();
veritabani.KisiEkle(“Ahmet”, 30, “Istanbul”);
Kisi kisi = veritabani.KisiBul(“K1”);
veritabani.KisiGuncelle(kisi.ID, “Mehmet”, 35, “Ankara”);
veritabani.KisiSil(kisi.ID);

Yukarıdaki örnekte, Veritabani sınıfı, bir sözlük kullanarak veritabanı işlemlerini yönetir. Kisi sınıfı, her bir kişinin bilgilerini tutmak için kullanılır ve her kişiye benzersiz bir kimlik (ID) atanır.

Veritabani sınıfının çeşitli metotları vardır, örneğin KisiEkle, KisiSil, KisiBul ve KisiGuncelle. Bu metotlar, veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. KisiEkle metodu, yeni bir kişi eklemek için kullanılır. KisiSil metodu, belirli bir kişiyi veritabanından silmek için kullanılır. KisiBul metodu, belirli bir kişinin bilgilerine erişmek için kullanılır. KisiGuncelle metodu ise, belirli bir kişinin bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Bu örnekte kullanılan zor seviye metot kullanımı, daha büyük ve karmaşık projelerde kullanılabilir. Örneğin, bir e-ticaret sitesi için kullanıcı hesapları ve sipariş yönetimi işlemleri gerçekleştirmek için benzer bir yapı kullanılabilir. Ancak, bu tür projelerde daha fazla özellik ve işlevselliğe ihtiyaç duyulacağı için, daha karmaşık ve kapsamlı bir yapı kurmak gerekebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir