c# uygulama örnekleri

Zor seviye parametreli metotlar, genellikle karmaşık ve büyük projelerde kullanılır. Bu tür metotlar, birden fazla parametre alabilir ve bu parametrelerin bazıları isteğe bağlı veya null değerler içerebilir.

Aşağıdaki örnekte, bir Book sınıfı ve bu sınıfı kullanarak kitaplarla ilgili işlemler yapmak için bir Library sınıfı tanımlanmıştır. AddBook ve FindBook adlı iki zor seviye parametreli metot kullanılmıştır:

csharp

public class Book
{
public string Title { get; set; }
public string Author { get; set; }
public string ISBN { get; set; }
public int Year { get; set; }
}

public class Library
{
private List books;

public Library()
{
  books = new List<Book>();
}

public void AddBook(Book book, int quantity = 1)
{
  for (int i = 0; i < quantity; i++)
  {
    books.Add(book);
  }
}

public Book FindBook(string title = null, string author = null, string isbn = null)
{
  foreach (Book book in books)
  {
    if ((title == null || book.Title == title) &&
      (author == null || book.Author == author) &&
      (isbn == null || book.ISBN == isbn))
    {
      return book;
    }
  }
  return null;
}

}

AddBook metodu, bir Book nesnesi ve isteğe bağlı olarak bir int değeri alır. quantity parametresi, kaç adet kitap ekleneceğini belirler. Varsayılan değeri 1’dir. Bu metot, Book nesnesini belirtilen miktarda books listesine ekler.

FindBook metodu, bir veya daha fazla arama kriteri olarak kullanılabilecek üç adet isteğe bağlı parametre alır: title, author ve isbn. Bu parametrelerden herhangi biri null olarak belirtilirse, arama kriterlerinde kullanılmaz. Bu metot, books listesindeki tüm kitapları arar ve verilen arama kriterlerine göre uygun olan ilk kitabı döndürür. Kitap bulunamazsa null döndürülür.

Bu örnekte kullanılan zor seviye parametreli metotlar, daha büyük ve karmaşık projelerde kullanılabilir. Ancak, parametrelerin doğru türlerde ve doğru sırayla verilmesi önemlidir. Ayrıca, metodun içinde işlenecek parametreleri doğru şekilde kullanmak ve hataları kontrol etmek de önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir