c# uygulama örnekleri

C# dilinde “List” sınıfı, veri koleksiyonlarını yönetmek için kullanılan bir sınıftır. Bu sınıf, bir dizi gibi, farklı veri türlerinde öğeler içerebilir ve öğelerin boyutu değiştirilebilir.

List kullanımı için öncelikle “System.Collections.Generic” isim alanını dahil etmeniz gerekir. Daha sonra, List sınıfından bir nesne oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, “List” kullanarak bir tamsayı listesi oluşturulur:

csharp

using System.Collections.Generic;

// …

List sayilar = new List();

Bu kod, “sayilar” adında bir tamsayı listesi oluşturur.

Liste öğelerine erişmek için, indeks numaralarını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodda, “sayilar” listesine elemanlar eklenir ve daha sonra listedeki ikinci elemanı ekrana yazdırılır:

csharp

sayilar.Add(10);
sayilar.Add(20);
sayilar.Add(30);

Console.WriteLine(sayilar[1]); // 20 çıktısı verir

Bu kodda, “Add” metodu kullanılarak “sayilar” listesine üç tamsayı eklenir. Daha sonra, listedeki ikinci eleman (20) indeks numarası olan 1 kullanılarak ekrana yazdırılır.

Listeler, “Add” metodu yardımıyla yeni öğeler eklemek için kullanılabilir. Ayrıca, “Remove” ve “Clear” metodları yardımıyla da öğeler silinebilir. Örneğin:

csharp

sayilar.Remove(20); // 20 sayısı listeden silinir
sayilar.Clear(); // listenin tüm elemanları silinir

Bu kodda, “Remove” metodu kullanılarak “sayilar” listesinden 20 sayısı silinir. Daha sonra, “Clear” metodu kullanılarak, “sayilar” listesinin tüm elemanları silinir.

Listelerin boyutu, “Count” özelliği kullanılarak alınabilir. Aşağıdaki örnek kodda, “sayilar” listesinin boyutu ekrana yazdırılır:

csharp

Console.WriteLine(sayilar.Count); // listenin boyutu ekrana yazdırılır

Listelerin tüm elemanlarına erişmek için, “foreach” döngüsü kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, “foreach” döngüsü kullanarak “sayilar” listesindeki tüm elemanlar ekrana yazdırılır:

csharp

foreach (int sayi in sayilar)
{
Console.WriteLine(sayi);
}

Bu kodda, “foreach” döngüsü yardımıyla, “sayilar” listesindeki tüm elemanlar sırayla alınır ve her biri ekrana yazdırılır.

List sınıfı, veri koleksiyonlarını yönetmek için birçok kullanışlı yöntem sağlar. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

Add: Listenin sonuna yeni bir öğe ekler.

Remove: Belirtilen öğeyi listeden kaldırır.

Clear: Listenin tüm öğelerini siler.

Contains: Belirtilen öğenin listede olup olmadığını kontrol eder.

IndexOf: Belirtilen öğenin indeks numarasını döndürür.

Sort: Listeyi sıralar.

Reverse: Listenin öğelerini tersine çevirir.

List sınıfı, dizilere benzer bir şekilde kullanılabilir ve aynı zamanda eklenen öğelerin boyutunu otomatik olarak değiştirebilir. Bu nedenle, değişken boyutlu veri koleksiyonlarını yönetmek için çok kullanışlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir