c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, Random sınıfı kullanılarak rastgele sayılar üretilebilir. Random sınıfı, belirtilen aralıkta rastgele sayılar üretir.

while döngüsü ile birlikte kullanarak, belirli bir koşulu sağlayana kadar rastgele sayılar üretilebilir. Örneğin:

csharp

Random rnd = new Random();
int sayi = rnd.Next(1, 101); // 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretir
int tahmin = 0;

while (tahmin != sayi)
{
Console.Write(“Tahmininizi girin: “);
tahmin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (tahmin < sayi)
{
    Console.WriteLine("Daha büyük bir sayı girin.");
}
else if (tahmin > sayi)
{
    Console.WriteLine("Daha küçük bir sayı girin.");
}

}

Console.WriteLine(“Tebrikler! Doğru tahmin ettiniz.”);

Bu örnekte, Random sınıfı ile Next metodunu kullanarak 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı ürettik ve sayi değişkenine atadık. Daha sonra while döngüsü ile kullanıcının doğru tahmin edene kadar rastgele sayılar üretmesini sağladık. Kullanıcının tahmin ettiği sayı tahmin değişkeninde tutulur ve her seferinde if ve else if koşulları ile doğru tahmin edilip edilmediği kontrol edilir. Eğer kullanıcının tahmini, rastgele üretilen sayıya eşit olursa, döngü sonlanır ve “Tebrikler! Doğru tahmin ettiniz.” mesajı ekrana yazdırılır.

Bu şekilde, Random sınıfı ve while döngüsü ile rastgele sayılar üreterek bir oyun veya uygulama oluşturabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir