c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, döngüler kullanarak tekrarlayan işlemler gerçekleştirilebilir. Bu işlemler arasında, While döngüsü de kullanılabilir. While döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece işlemi tekrarlayarak çalışır.

While döngüsünün kullanımı şu şekildedir:

csharp
Copy code
while (koşul)
{
// İşlem
}

Bu şekilde, koşul doğru olduğu sürece işlem tekrar eder. Koşul yanlış olduğunda, döngü sonlanır ve işlemler devam eder.

Örnek olarak, 1’den 10’a kadar olan sayıların toplamını hesaplamak için bir while döngüsü kullanabiliriz:

csharp

int sayi = 1;
int toplam = 0;

while (sayi <= 10)
{
toplam += sayi;
sayi++;
}

Console.WriteLine(“1’den 10’a kadar olan sayıların toplamı: ” + toplam);

Bu örnekte, sayi değişkeni 1’den başlayarak her tekrarda 1 arttırılır ve toplam değişkenine eklenir. Koşul olan sayi <= 10 doğru olduğu sürece döngü tekrar eder. Koşul yanlış olduğunda, döngü sonlanır ve toplam değişkeni ekrana yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir