Visual Basic .NET’te PictureBox kontrolünün BackColor özelliği ile resim kutusunun arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Ancak bazen, kullanıcının seçtiği renkleri seçmek için renk paletine ihtiyacınız olabilir. Bunun için, .NET Framework tarafından sağlanan ColorDialog bileşenini kullanabilirsiniz.

VB.Net'de Picturebox Renk Değiştirme Paleti Nasıl Yapılır? Basit Anlatım

Aşağıdaki basit adımları izleyerek, PictureBox kontrolünde renk değiştirme paleti uygulaması yapabilirsiniz:

Formunuzu tasarlayın ve PictureBox kontrolünüzü ekleyin.

PictureBox kontrolüne tıkladığınızda, renk değiştirme paletini açmak için bir düğme ekleyin.

Düğmeye tıklandığında, ColorDialog nesnesini kullanarak bir renk seçim kutusu açın.

Kullanıcının seçtiği rengi PictureBox kontrolünün arka plan rengi olarak ayarlayın.

İşte adım adım yapılacaklar:

Formunuzda bir PictureBox kontrolü ekleyin ve PictureBox kontrolünün BackColor özelliğini istediğiniz bir renge ayarlayın.

vb.net

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

   PictureBox1.BackColor = Color.White ‘PictureBox arka plan rengini beyaza ayarla

End Sub

PictureBox kontrolüne tıklama olayını ele almak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. PictureBox kontrolüne tıklandığında, renk değiştirme paleti açmak için bir düğme ekleyin.

vb.net

Private Sub PictureBox1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles PictureBox1.Click

   Dim colorDialog As New ColorDialog()

   Dim result As DialogResult = colorDialog.ShowDialog()

   If result = DialogResult.OK Then

       Dim selectedColor As Color = colorDialog.Color

       PictureBox1.BackColor = selectedColor

   End If

End Sub

Düğmeye tıklandığında renk seçim kutusunu açmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

vb.net

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

   Dim colorDialog As New ColorDialog()

   Dim result As DialogResult = colorDialog.ShowDialog()

   If result = DialogResult.OK Then

       Dim selectedColor As Color = colorDialog.Color

       PictureBox1.BackColor = selectedColor

   End If

End Sub

Bu kadar! Artık kullanıcının PictureBox kontrolündeki arka plan rengini değiştirmek için renk paletini kullanabileceği bir uygulamanız var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir