Visual Basic programlama dili ile bir port tarama uygulaması yapmak oldukça mümkündür. Bu uygulama, kullanıcının belirli bir IP adresindeki açık portları tespit etmesine izin verir. Bu tür bir uygulama yazmak için, System.Net.Sockets sınıfını kullanabilirsiniz.

Visual Basic ile Local Port Scanner Ayarları Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki kod örneği, Visual Basic kullanarak yerel bir port tarama uygulaması yapmanıza olanak tanır:

vb.net

Imports System.Net.Sockets

Public Class Form1

  Private Sub btnScan_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnScan.Click
    Dim ip As String = txtIP.Text
    Dim portStart As Integer = CInt(txtStartPort.Text)
    Dim portEnd As Integer = CInt(txtEndPort.Text)
    Dim results As New List(Of Integer)

    For i As Integer = portStart To portEnd
      Dim client As New TcpClient()

      Try
        client.Connect(ip, i)
        results.Add(i)
        client.Close()
      Catch ex As SocketException
        client.Close()
      End Try
    Next

    If results.Count > 0 Then
      MsgBox(String.Join(", ", results))
    Else
      MsgBox("No open ports found.")
    End If
  End Sub
End Class

Bu örnekte, kullanıcının IP adresini, taramanın başlayacağı port numarasını ve taramanın biteceği port numarasını girmesine izin veren bir Windows Formu oluşturulmuştur. Ardından, btnScan_Click işleyicisi, belirtilen aralıktaki tüm portları tarar ve açık portları bir List(Of Integer) nesnesine kaydeder.
TcpClient sınıfı, belirli bir IP adresi ve port numarasıyla bir bağlantı açmak için kullanılır. Try-Catch blokları, belirli bir portta bir bağlantı kurulamazsa bir hata alınması durumunda hatayı yakalar ve devam eder. Sonuçlar MsgBox yöntemi kullanılarak kullanıcıya gösterilir.
Bu örnekte, yerel bir port taraması yapılmıştır, ancak aynı yöntem ağ üzerindeki başka bir bilgisayardaki açık portları tespit etmek için de kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir