VB.NET ile büyük-küçük harf değiştirme programı oluşturmak oldukça kolaydır. Aşağıdaki örnek program, kullanıcının girdiği metni büyük harfleri küçük harfe, küçük harfleri büyük harfe dönüştürür:

Vb.Net ile Büyük-Küçük Harf Değiştirme Program Nasıl Yapılır? Detaylı Anlatım

vb.net

Console.Write(“Bir metin giriniz: “)
Dim metin As String = Console.ReadLine()

Dim yeniMetin As String = ""
For Each harf As Char In metin
  If Char.IsLower(harf) Then
    yeniMetin &= Char.ToUpper(harf)
  ElseIf Char.IsUpper(harf) Then
    yeniMetin &= Char.ToLower(harf)
  Else
    yeniMetin &= harf
  End If
Next
Console.WriteLine(“Yeni metin: ” & yeniMetin)

Bu programda, kullanıcıdan bir metin girilmesi istenir. Ardından, girilen metin String veri türünde bir değişkene atanır.
For Each döngüsü kullanılarak, her bir karakter tek tek kontrol edilir. Char.IsLower() işlevi, karakterin küçük harf olup olmadığını kontrol eder. Eğer karakter küçük harf ise, Char.ToUpper() işlevi kullanılarak büyük harfe dönüştürülür ve yeni metin değişkenine eklenir. Benzer şekilde, Char.IsUpper() işlevi kullanılarak karakterin büyük harf olup olmadığı kontrol edilir. Eğer karakter büyük harf ise, Char.ToLower() işlevi kullanılarak küçük harfe dönüştürülür ve yeni metin değişkenine eklenir. Eğer karakter ne büyük ne de küçük harf ise, doğrudan yeni metin değişkenine eklenir.
Son olarak, yeni metin Console.WriteLine() işlevi kullanılarak ekrana yazdırılır.
Bu programda, String veri türü kullanılarak kullanıcının girdiği metin işlenir. Ayrıca, For Each döngüsü kullanılarak her bir karakter tek tek kontrol edilir. Char.IsLower() ve Char.IsUpper() işlevleri, karakterin büyük veya küçük harf olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir