c-uygulama-ornekleri-1

C# kullanarak karmaşık metin işlemleri gerçekleştirmek, bazen zorlu olabilir, ancak belirli bir ihtiyaca yönelik olarak karmaşık bir metin işleme uygulaması oluşturabilirsiniz. Aşağıda, özellikle karmaşık metin işlemeye odaklanan bir örnek veriyorum:

Örnek: Metin Analizi ve Sık Geçen Kelimeleri Bulma

Bu örnekte, metin analizi yaparak bir metinde hangi kelimelerin en sık geçtiğini bulacağız.

csharp

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

class Program
{
static void Main()
{
// Örnek metin
string metin = “Bu bir örnek metin. Bu metin, C# ile metin işleme uygulamaları için bir örnektir.”;

  // Metni küçük harfe çevirme ve özel karakterleri kaldırma
  metin = metin.ToLower();
  metin = new string(metin.Where(char.IsLetterOrDigit).ToArray());

  // Metni kelimelere ayırma
  string[] kelimeler = metin.Split(' ');

  // Kelimeleri sayma
  Dictionary<string, int> kelimeSayilari = new Dictionary<string, int>();

  foreach (string kelime in kelimeler)
  {
    if (!kelimeSayilari.ContainsKey(kelime))
    {
      kelimeSayilari[kelime] = 1;
    }
    else
    {
      kelimeSayilari[kelime]++;
    }
  }

  // En sık geçen kelimeleri bulma
  var enSikKelimeler = kelimeSayilari.OrderByDescending(kv => kv.Value).Take(5);

  // Sonuçları ekrana yazdırma
  Console.WriteLine("Metinde En Sık Geçen 5 Kelime:");

  foreach (var kelime in enSikKelimeler)
  {
    Console.WriteLine($"{kelime.Key}: {kelime.Value} kez");
  }
}

}

Bu kod parçası, verilen bir metni işleyerek metinde en sık geçen 5 kelimeyi bulur. İlk olarak, metni küçük harfe çevirir ve özel karakterleri kaldırır. Ardından metni kelimelere ayırır ve her kelimenin kaç kez geçtiğini sayar. En sık geçen kelimeleri bulmak için bir sıralama yapar ve sonuçları ekrana yazdırır.

Bu örnek, C# kullanarak metin analizi yapmanın karmaşıklığını gösteriyor ve özellikle metin madenciliği veya doğal dil işleme uygulamaları gibi karmaşık metin işleme senaryoları için temel bir adımdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir