c-uygulama-ornekleri-1

C# programlamasında fonksiyonlar hakkında bilinmesi gereken temel kavramları ve önemli noktaları aşağıda özetliyorum:

Fonksiyon Nedir?

Fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştiren ve bu işlemi program içinde tekrar tekrar kullanmamızı sağlayan kod bloklarıdır. Fonksiyonlar, kodun modülerleştirilmesine ve daha okunabilir ve sürdürülebilir hale getirilmesine yardımcı olur.

Fonksiyon Tanımlama:

Fonksiyonlar C# programında aşağıdaki şekilde tanımlanır:

csharp

erişim_belirleyici veri_türü FonksiyonAdı(parametreler)
{
// Fonksiyonun işlevi burada tanımlanır
return deger; // Opsiyonel olarak bir değer döndürebilir
}

Fonksiyon Erişim Belirleyicileri:

public: Herkes tarafından erişilebilir.

private: Sadece aynı sınıf içinden erişilebilir (varsayılan).

protected: Sadece aynı sınıf veya türetilmiş sınıflardan erişilebilir.

internal: Aynı derlemeden tüm sınıflardan erişilebilir.

Parametreler:

Fonksiyonlar, girdi olarak parametreler alabilirler. Parametreler fonksiyonun işlevini belirlemek için kullanılır. Örnek:

csharp

int Topla(int sayi1, int sayi2)
{
return sayi1 + sayi2;
}

Dönüş Değeri:

Fonksiyonlar, işlem sonucunda bir değer dönebilirler. Dönüş değeri belirlemek için return ifadesi kullanılır. Örneğin, yukarıdaki Topla fonksiyonu int türünde bir değer döner.

Çağırma (Çağırma):

Fonksiyonlar, adı ve gerekli parametreleri belirterek çağrılır. Örneğin:

csharp
Copy code
int sonuc = Topla(5, 3);
Fonksiyon Overloading:

Aynı isimde farklı parametrelerle birden fazla fonksiyon tanımlamak, fonksiyon overloading olarak bilinir. Bu, aynı işlevi farklı parametrelerle kullanmanıza olanak tanır.

Örnek:

csharp

int Topla(int sayi1, int sayi2)
{
return sayi1 + sayi2;
}

double Topla(double sayi1, double sayi2)
{
return sayi1 + sayi2;
}
Fonksiyonlar Temel Bileşenlerdir:

Fonksiyonlar, C# (ve diğer birçok programlama dili) programlarının temel bileşenlerindendir. İyi tasarlanmış fonksiyonlar, kodun okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırır.

Fonksiyonlar, kodunuzu daha modüler hale getirerek, aynı kodu tekrar tekrar yazmak yerine kullanmanızı sağlar. Ayrıca, kodunuzu daha anlaşılır hale getirir ve hataları izole etmenize yardımcı olur. Fonksiyonların iyi anlaşılması, C# ve diğer programlama dilleriyle yazılım geliştirmenin temel taşlarından biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir