c-uygulama-ornekleri-1

C# ile sayısal işlemler gerçekleştirmek için bazı dikkat çekici örnekleri inceleyelim. Bu örnekler, web sitesi içeriğini analiz ederken veya sayılarla çalışırken kullanabileceğiniz temel işlevleri içerecektir.

  1. Temel Sayısal İşlemler

C# ile temel matematik işlemleri oldukça basittir. Örneğin, iki sayının toplamını bulmak için:

csharp
Copy code
int sayi1 = 5;
int sayi2 = 3;
int toplam = sayi1 + sayi2;
Console.WriteLine(“Toplam: ” + toplam);
Bu kod, “Toplam: 8” çıktısını verecektir.

  1. Sayı Dönüşümü (Parse)

Kullanıcıdan gelen metni sayıya dönüştürmek için int.Parse veya double.Parse gibi yöntemler kullanabilirsiniz:

csharp
Copy code
string metin = “42”;
int sayi = int.Parse(metin);
Console.WriteLine(“Sayı: ” + sayi);
Bu kod, metni bir tam sayıya dönüştürür.

  1. Sayı Formatlama

Sayıları belirli bir biçimde formatlamak için özel dizgi biçimleri kullanabilirsiniz:

csharp
Copy code
double sayi = 12345.6789;
string formatliSayi = sayi.ToString(“N2”); // Noktadan sonra 2 basamak gösterir
Console.WriteLine(“Formatlı Sayı: ” + formatliSayi);
Bu kod, sayıyı “12,345.68” gibi biçimler.

  1. Rastgele Sayı Üretme

Rastgele sayılar üretmek için Random sınıfını kullanabilirsiniz:

csharp
Copy code
Random rastgele = new Random();
int rastgeleSayi = rastgele.Next(1, 101); // 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretir
Console.WriteLine(“Rastgele Sayı: ” + rastgeleSayi);
Bu kod, 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretir.

  1. Matematiksel İşlemler

C# ile daha karmaşık matematiksel işlemler yapmak için Math sınıfını kullanabilirsiniz. Örneğin, bir sayının karesini almak için:

csharp
Copy code
double sayi = 5.0;
double kare = Math.Pow(sayi, 2);
Console.WriteLine(“Kare: ” + kare);

Bu kod, sayının karesini hesaplar.

Bu örnekler, C# kullanarak sayısal işlemleri gerçekleştirmenize yardımcı olacak ve web sitesi içeriğini analiz ederken veya sayılarla çalışırken işinize yarayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir