c-uygulama-ornekleri-1

C# ile daha karmaşık metin işlemlerini gerçekleştirmek için bazı zorlu örnekleri inceleyelim. Bu örnekler, web sitesi metin içeriğini düzenlemek veya analiz etmek gibi daha gelişmiş görevleri ele alacak ve dikkat çekici bir şekilde açıklanacaktır.

c-uygulama-ornekleri-1
c-uygulama-ornekleri-1
 1. Metin Arama ve Değiştirme (Regular Expressions ile)
  Metin içerisinde belirli bir deseni aramak ve değiştirmek için düzenli ifadeler (Regular Expressions) kullanabilirsiniz. Örneğin, telefon numaralarını bulup gizlemek için:

csharp
Copy code
using System;
using System.Text.RegularExpressions;

string metin = “İletişim için lütfen 555-123-4567 numarasını arayın.”;
string desen = @”\d{3}-\d{3}-\d{4}”;
string gizlenmisMetin = Regex.Replace(metin, desen, “XXX-XXX-XXXX”);

Console.WriteLine(gizlenmisMetin);
Bu kod, metindeki telefon numaralarını “XXX-XXX-XXXX” şeklinde gizleyecektir.

 1. HTML Etiketlerini Temizleme
  Web sayfası içeriği genellikle HTML etiketleri içerir. Bu etiketleri temizlemek için aşağıdaki gibi bir işlem yapabilirsiniz:

csharp
Copy code
using System;
using System.Text.RegularExpressions;

string htmlMetin = “

Mesajınız: Merhaba“;
string temizMetin = Regex.Replace(htmlMetin, “<.*?>”, “”);

Console.WriteLine(temizMetin);
Bu kod, HTML etiketlerini kaldırarak “Mesajınız: Merhaba” metnini elde edecektir.

 1. Metin Analizi (Kelime Sayma)
  Web sitesi içeriğini analiz etmek için, örneğin kaç kelime içerdiğini bulmak için aşağıdaki gibi bir işlem yapabilirsiniz:

csharp
Copy code
using System;

string metin = “Bu bir örnek metindir. Bu metin içeriği analiz ediliyor.”;
string[] kelimeler = metin.Split(new char[] { ‘ ‘, ‘.’, ‘,’, ‘!’, ‘?’ }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
int kelimeSayisi = kelimeler.Length;

Console.WriteLine(“Metindeki Kelime Sayısı: ” + kelimeSayisi);
Bu kod, metindeki kelime sayısını hesaplayacaktır.

 1. Büyük Metinleri İşleme (StringBuilder ile)
  Büyük metinleri etkili bir şekilde işlemek için StringBuilder kullanabilirsiniz. Örneğin, büyük bir metni ters çevirmek için:

csharp
Copy code
using System;
using System.Text;

string orjinalMetin = “Bu bir örnek metindir.”;
StringBuilder tersMetin = new StringBuilder(orjinalMetin.Length);

for (int i = orjinalMetin.Length – 1; i >= 0; i–)
{
tersMetin.Append(orjinalMetin[i]);
}

Console.WriteLine(“Ters Metin: ” + tersMetin.ToString());
Bu kod, metni ters çevirecektir.

Bu örnekler, C# kullanarak daha karmaşık metin işleme görevlerini gerçekleştirmenize yardımcı olacak ve web sitesi içeriğini daha derinlemesine incelemek için kullanabileceğiniz becerileri geliştirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir