c-uygulama-ornekleri-1

C# kullanarak daha karmaşık metinsel işlemleri gerçekleştirmek için bazı örnekleri aşağıda veriyorum. Bu örnekler, web sitesi metin içeriğini analiz etme veya metin manipülasyonu yapma gibi daha gelişmiş görevlere odaklanacaktır.

  1. Düzenli İfadeler (Regular Expressions) Kullanarak Metin Analizi

Düzenli ifadeler, metin içeriğini karmaşık desenlere göre aramak ve manipüle etmek için güçlü bir araçtır. Örneğin, metin içindeki e-posta adreslerini bulmak için:

csharp
Copy code
using System;
using System.Text.RegularExpressions;

string metin = “Bu bir örnek metindir. info@example.com ve destek@example.com adreslerini içerir.”;

string desen = @”\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+.[A-Za-z]{2,4}\b”;

MatchCollection eslesmeler = Regex.Matches(metin, desen);

foreach (Match eslesme in eslesmeler)
{
Console.WriteLine(“E-posta adresi bulundu: ” + eslesme.Value);
}

Bu kod, metindeki geçerli e-posta adreslerini bulacaktır.

  1. HTML Etiketlerini Kaldırma

Web sayfası içeriği sıklıkla HTML etiketleri içerir. Bu etiketleri kaldırmak için HTML analizi yapmak gerekebilir:

csharp
Copy code
using System;
using System.Text.RegularExpressions;

string htmlMetin = “

Mesajınız: Merhaba“;

string temizMetin = Regex.Replace(htmlMetin, “<.*?>”, “”);

Console.WriteLine(“Temiz Metin: ” + temizMetin);
Bu kod, metindeki HTML etiketlerini kaldırarak sadece metni gösterecektir.

  1. Unicode Karakterleri Temizleme

Metin içeriğindeki Unicode karakterleri temizlemek için bir işlev oluşturabilirsiniz:

csharp
Copy code
using System;
using System.Text;

string metin = “Bu metin içinde bazı özel karakterler çŞğüİ”;

string temizMetin = TemizleUnicodeKarakterleri(metin);

Console.WriteLine(“Temiz Metin: ” + temizMetin);

string TemizleUnicodeKarakterleri(string girdi)
{
StringBuilder temizMetin = new StringBuilder();
foreach (char karakter in girdi)
{
if (karakter <= ‘\u007F’) // ASCII karakterlerini koru
{
temizMetin.Append(karakter);
}
}
return temizMetin.ToString();
}

Bu kod, metindeki Unicode karakterlerini temizleyecektir.

  1. Metin Şifreleme ve Şifre Çözme

Metin içeriğini şifrelemek veya çözmek için bir şifreleme algoritması kullanabilirsiniz. Örneğin, basit bir şifreleme ve çözme işlemi:

csharp
Copy code
using System;
using System.Text;

string metin = “Bu metin şifreleniyor.”;
string anahtar = “gizlianahtar”;

string sifrelenmisMetin = Sifrele(metin, anahtar);
string cozulmusMetin = Coz(sifrelenmisMetin, anahtar);

Console.WriteLine(“Şifrelenmiş Metin: ” + sifrelenmisMetin);
Console.WriteLine(“Çözülmüş Metin: ” + cozulmusMetin);

string Sifrele(string metin, string anahtar)
{
StringBuilder sifreliMetin = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < metin.Length; i++)
{
char karakter = metin[i];
char anahtarKarakter = anahtar[i % anahtar.Length];
sifreliMetin.Append((char)(karakter ^ anahtarKarakter));
}
return sifreliMetin.ToString();
}

string Coz(string sifrelenmisMetin, string anahtar)
{
return Sifrele(sifrelenmisMetin, anahtar); // Şifreleme işlemi ters çevrilebilir
}

Bu kod, metni şifreler ve çözer.

Bu örnekler, C# kullanarak karmaşık metinsel işlemleri gerçekleştirmenize yardımcı olacak ve web sitesi içeriğini analiz ederken veya metin manipülasyonu yaparken işinize yarayacaktır.

By Artsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir