Aşağıdaki gibi bir kod ile Python ile girilen sayının tek veya çift olduğunu tespit edebilirsiniz:

Python Girilen Sayının Tek/Çift Olduğunu Tespit Eden Uygulama Nasıl Yapılır?
sayi = int(input("Bir sayı girin: ")) if sayi % 2 == 0: print(f"{sayi} çift bir sayıdır.") else: print(f"{sayi} tek bir sayıdır.")
Bu kod, kullanıcıdan bir sayı girmesini ister ve sonra girilen sayıyı 2’ye mod alır. Eğer mod sonucu 0 ise, sayı çiftdir ve “sayi çift bir sayıdır” mesajı ekrana yazdırılır. Değilse, sayı tektir ve “sayi tek bir sayıdır” mesajı ekrana yazdırılır.
Yukarıdaki kod, bir Python uygulamasıdır ve girilen sayının tek veya çift olduğunu tespit etmeyi amaçlar. Kod şu şekildedir:
sayi = int(input(“Bir sayı girin: “)): Kullanıcıdan bir sayı girmesini ister ve girilen değeri sayi değişkenine atar. input() fonksiyonu kullanıcıdan veri almak için kullanılır ve int() fonksiyonu girilen veriyi tam sayıya dönüştürür.
if sayi % 2 == 0: Eğer sayi 2’ye mod alındığında 0 kalırsa, yani sayı çift ise bu if bloğu çalışır.
print(f”{sayi} çift bir sayıdır.”): Bu satır, sayının çift olduğunu gösterir ve ekrana “sayi çift bir sayıdır” mesajını yazdırır. f harfi ve {} içindeki değişken, Python’da bir metin dizesinde değişkenlerin değerlerinin yerleştirilmesine olanak tanır.
else: Eğer if bloğu çalışmazsa, yani sayı tek ise else bloğu çalışır.
print(f”{sayi} tek bir sayıdır.”): Bu satır, sayının tek olduğunu gösterir ve ekrana “sayi tek bir sayıdır” mesajını yazdırır.
Sitemizde python örneklerinin sayısını arttırmamız istiyorsanız web sitemize yorum olarak yazabilirsiniz. Yorum olarak yazacağınız içerikleri en kısa sürede web sitemizde paylaşıyoruz olacağız. Başka bir python programlama örnek uygulamasında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

  

Temel Seviye Python Eğitimi videolarımızı izlemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir