c# uygulama örnekleri

C# Console uygulamasında bir timer kullanmak için, System.Timers namespace’inden Timer sınıfını kullanabilirsiniz. Timer sınıfı, belirli bir süre aralığı boyunca işlemleri tekrarlayan bir nesnedir.

İlk olarak, kullanacağınız namespace’i Console uygulamanıza ekleyin:

csharp

using System.Timers;

Daha sonra, bir Timer nesnesi oluşturun ve timer’ın çalışma süresini belirleyin. Örneğin, aşağıdaki kod bir Timer nesnesi oluşturur ve her 1 saniyede bir çalışır:

csharp

Timer timer = new Timer(1000); // 1000ms = 1 saniye
Timer’ın çalıştıracağı metodları belirtmek için bir olay (event) kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod Timer’ın çalıştıracağı metod olarak “timer_Tick” metodunu belirler:

csharp

timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(timer_Tick);

“timer_Tick” metodunu tanımlamak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

csharp

private static void timer_Tick(object sender, ElapsedEventArgs e)
{
// Burada yapılacak işlemler yer alır
}

Son olarak, Timer’ı başlatmak için Start() metodu çağrılır:

csharp

timer.Start();
Tam örnek bir kod aşağıda verilmiştir:

csharp

using System;
using System.Timers;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Timer timer = new Timer(1000); // 1000ms = 1 saniye
timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(timer_Tick);
timer.Start();

    Console.WriteLine("Timer çalışıyor. Çıkmak için bir tuşa basın...");
    Console.ReadKey();
  }

  private static void timer_Tick(object sender, ElapsedEventArgs e)
  {
    Console.WriteLine("Timer tetiklendi.");
  }
}

}

Bu kod, her 1 saniyede bir “Timer tetiklendi.” yazısını konsola yazdıracaktır. Programı sonlandırmak için herhangi bir tuşa basmanız yeterlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir