c# uygulama örnekleri

En zor farklı sayısal işlem denildiğinde kastedilen, hangi işlem olacağı tam olarak belirtilmemişse, örnek bir işlem yaparak cevap verebilirim.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Örneğin, 10 tane sayıdan oluşan bir dizi verildiğinde, bu dizideki sayıların her birinin faktöriyelini hesaplayıp, bu faktöriyellerin toplamının karekökünü bulmak gibi bir işlem oldukça farklı ve zorlayıcı bir sayısal işlem olarak değerlendirilebilir.

Aşağıdaki C# kodu, bu işlemi gerçekleştirecek bir örnek fonksiyon içermektedir:

csharp

using System;

public static class DifficultMath
{
public static double CalculateSumOfFactorialSquares(int[] numbers)
{
double sumOfFactorialSquares = 0;

  foreach (int number in numbers)
  {
    sumOfFactorialSquares += Math.Pow(Factorial(number), 2);
  }

  return Math.Sqrt(sumOfFactorialSquares);
}

private static int Factorial(int number)
{
  int result = 1;

  for (int i = 1; i <= number; i++)
  {
    result *= i;
  }

  return result;
}

}

Bu örnek fonksiyon, numbers adlı bir tam sayı dizisi alır ve bu dizideki her bir sayının faktöriyelini hesaplar. Ardından, bu faktöriyellerin karelerini toplar ve sonucun karekökünü hesaplar.

Bu işlem örneği, biraz soyut bir örnek olmakla birlikte, zorlu sayısal işlemleri gerçekleştirmek için C# gibi yüksek seviyeli bir dilin kullanılabileceğini göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir