c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde karmaşık sayılar için System.Numerics.Complex sınıfı kullanılır. Karmaşık sayılar için değişken atama işlemi, diğer veri tiplerinde olduğu gibi yapılabilir.

Örneğin, bir karmaşık sayı değişkeni oluşturmak ve değer atamak için şu kodu kullanabiliriz:

csharp

using System.Numerics;

Complex z = new Complex(3, 4);

Bu kodda, Complex sınıfı kullanılarak z isimli bir karmaşık sayı değişkeni oluşturulmuştur. Değişkenin başlangıç değeri (3, 4) olacak şekilde new Complex(3, 4) ifadesi ile atama yapılmıştır.

Ayrıca, karmaşık sayı değişkenlerine diğer veri tiplerinde olduğu gibi doğrudan değer atama işlemi de yapılabilir. Örneğin:

csharp

using System.Numerics;

Complex z1 = 2.5 + 3.7i;
Complex z2 = 1 / Complex.ImaginaryOne;
Bu örneklerde, z1 ve z2 isimli karmaşık sayı değişkenleri oluşturulmuştur. z1 değişkenine, 2.5 + 3.7i değeri atandı. z2 değişkenine ise, 1 / Complex.ImaginaryOne ifadesi ile -i değeri atandı.

Karmaşık sayı değişkenlerinin değerleri sonradan değiştirilebilir. Örneğin:

csharp

using System.Numerics;

Complex z = new Complex(3, 4);

z = z * 2;

Bu kodda, önce z isimli karmaşık sayı değişkeni oluşturulmuştur. Değişkenin başlangıç değeri (3, 4) olacak şekilde atama yapılmıştır. Sonrasında, z * 2 ifadesi ile z değişkeninin değeri iki ile çarpılmıştır. Sonuç olarak, z değişkeninin değeri (6, 8) olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir