c# uygulama örnekleri

C# ile karmaşık bir txt dosyası oluşturmak oldukça kolaydır. Aşağıdaki örnek, bir txt dosyasına farklı veri tiplerini yazmak için kullanılan bir Console uygulamasıdır.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

using System;
using System.IO;

namespace TextFileExample
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Örnek veriler
int num = 5;
string str = “Merhaba Dünya”;
double dbl = 3.14159;
DateTime dt = DateTime.Now;

    // Dosya yolunu belirle
    string filePath = @"C:\Users\KullanıcıAdı\Desktop\ornek.txt";

    // Dosya oluştur veya varolan dosyayı aç
    using (StreamWriter sw = new StreamWriter(filePath))
    {
      // Verileri dosyaya yaz
      sw.WriteLine(num);
      sw.WriteLine(str);
      sw.WriteLine(dbl);
      sw.WriteLine(dt.ToString());
    }

    Console.WriteLine("Dosya başarıyla oluşturuldu!");
    Console.ReadKey();
  }
}

}

Bu örnekte, önce örnek verileri belirliyoruz: bir tamsayı, bir dize, bir ondalık sayı ve bir tarih saat. Ardından, dosya yolunu belirliyoruz ve StreamWriter sınıfını kullanarak dosyayı oluşturuyoruz veya varolan bir dosyayı açıyoruz. Verileri dosyaya yazmak için WriteLine() metodunu kullanıyoruz ve dosyayı kapatmak için using bloğu kullanıyoruz.

Dosyayı açtığımızda, txt dosyası şu şekilde görünecektir:

5
Merhaba Dünya
3.14159
30.03.2023 13:15:32

Bu örnek, farklı veri tiplerini karmaşık bir txt dosyasına yazmak için kullanılabilir. Verileri okumak için StreamReader sınıfını kullanarak dosyayı açabilir ve verileri okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir