c# uygulama örnekleri

C# ile rastgele sayı toplama uygulaması yapmak için öncelikle System ve System.Random adlı isim alanlarını projenize eklemeniz gerekiyor. Ardından, aşağıdaki kod parçasını kullanarak rastgele sayılar üretip toplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Random rastgele = new Random();
int sayi1 = rastgele.Next(1, 101);
int sayi2 = rastgele.Next(1, 101);

    Console.WriteLine("Toplama işlemi: " + sayi1 + " + " + sayi2);

    int toplam = sayi1 + sayi2;

    Console.WriteLine("Toplam: " + toplam);

    Console.ReadKey();
}

}

Yukarıdaki kod parçasında, Random sınıfı kullanılarak sayi1 ve sayi2 adlı iki rastgele sayı üretilir. Ardından, sayi1 ve sayi2 sayıları toplanarak toplam adlı değişkene atanır. Son olarak, Console.WriteLine() metodu kullanılarak toplama işlemi ve sonuçları ekrana yazdırılır.

Next() metodu, belirtilen iki sayı aralığında bir tamsayı üretir. Yukarıdaki örnekte, 1 ile 100 arasında rastgele sayılar üretmek için Next(1, 101) kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir