c# uygulama örnekleri

C# ile Roma rakamına çevirme işlemi, bir dizi koşula göre belirli bir sayıyı Roma rakamlarına dönüştürmekle ilgilidir. Roma rakamları, eski Roma İmparatorluğu’nda kullanılan sayı sistemidir ve modern sayı sisteminden farklı bir yapıya sahiptir.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

İşte bir örnek uygulama:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write(“Sayıyı giriniz: “);
int sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

  string romaRakamlari = "";

  while (sayi > 0)
  {
    if (sayi >= 1000)
    {
      romaRakamlari += "M";
      sayi -= 1000;
    }
    else if (sayi >= 900)
    {
      romaRakamlari += "CM";
      sayi -= 900;
    }
    else if (sayi >= 500)
    {
      romaRakamlari += "D";
      sayi -= 500;
    }
    else if (sayi >= 400)
    {
      romaRakamlari += "CD";
      sayi -= 400;
    }
    else if (sayi >= 100)
    {
      romaRakamlari += "C";
      sayi -= 100;
    }
    else if (sayi >= 90)
    {
      romaRakamlari += "XC";
      sayi -= 90;
    }
    else if (sayi >= 50)
    {
      romaRakamlari += "L";
      sayi -= 50;
    }
    else if (sayi >= 40)
    {
      romaRakamlari += "XL";
      sayi -= 40;
    }
    else if (sayi >= 10)
    {
      romaRakamlari += "X";
      sayi -= 10;
    }
    else if (sayi >= 9)
    {
      romaRakamlari += "IX";
      sayi -= 9;
    }
    else if (sayi >= 5)
    {
      romaRakamlari += "V";
      sayi -= 5;
    }
    else if (sayi >= 4)
    {
      romaRakamlari += "IV";
      sayi -= 4;
    }
    else if (sayi >= 1)
    {
      romaRakamlari += "I";
      sayi -= 1;
    }
  }

  Console.WriteLine("Roma rakamları: " + romaRakamlari);
}

}

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir ve while döngüsü, bu sayıyı belirli bir dizi koşula göre Roma rakamlarına dönüştürür. Bu koşullar, bir dizi if-else bloğunda belirtilir ve her bir blok, belirli bir Roma rakamı karşılığına sahip sayıları belirler.

Örneğin, eğer sayı 1000 veya daha büyükse, döngü M rakamını ekler ve sayıdan 1000 çıkarır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir