c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde string ifadeler içerisinde arama işlemi yapmak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Contains() Metodu: Bir string ifadesi içerisinde belirtilen bir karakter dizisinin var olup olmadığını kontrol eder ve sonuç olarak true veya false döndürür. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

csharp

string str = “Bu bir örnek string ifadedir.”;
bool result = str.Contains(“örnek”);
Console.WriteLine(result); // true

IndexOf() Metodu: Bir string ifadesi içerisinde belirtilen bir karakter dizisinin ilk geçtiği indeksi döndürür. Eğer karakter dizisi bulunamazsa -1 değeri döndürür. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

csharp

string str = “Bu bir örnek string ifadedir.”;
int index = str.IndexOf(“örnek”);
Console.WriteLine(index); // 7

LastIndexOf() Metodu: Bir string ifadesi içerisinde belirtilen bir karakter dizisinin son geçtiği indeksi döndürür. Eğer karakter dizisi bulunamazsa -1 değeri döndürür. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

csharp

string str = “Bu bir örnek string ifadedir.”;
int index = str.LastIndexOf(“i”);
Console.WriteLine(index); // 28

StartsWith() Metodu: Bir string ifadesinin belirtilen bir karakter dizisiyle başlayıp başlamadığını kontrol eder ve sonuç olarak true veya false döndürür. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

csharp

string str = “Bu bir örnek string ifadedir.”;
bool result = str.StartsWith(“Bu”);
Console.WriteLine(result); // true

EndsWith() Metodu: Bir string ifadesinin belirtilen bir karakter dizisiyle bitip bitmediğini kontrol eder ve sonuç olarak true veya false döndürür. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

csharp

string str = “Bu bir örnek string ifadedir.”;
bool result = str.EndsWith(“dir.”);
Console.WriteLine(result); // true

Regex Sınıfı: System.Text.RegularExpressions ad alanında yer alan Regex sınıfı, string ifadeler içerisinde daha karmaşık arama işlemleri yapmak için kullanılır. Bu sınıfın kullanımı için düzenli ifadeler (regular expressions) öğrenmek gerekmektedir. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

csharp

string str = “Bu bir örnek string ifadedir.”;
Match match = Regex.Match(str, @”örnek”);
if (match.Success)
{
Console.WriteLine(“Örnek ifadesi bulundu.”);
}
else
{
Console.WriteLine(“Örnek ifadesi bulunamadı.”);
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir